با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

شاید من نطفه ی حرام بودم !!

بهمن ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

102 (8)

غمگینم !!

بهمن ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

102 (7)

گرگ آمد

بهمن ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

102 (6)

و برادرکشی هنوز ادامه دارد

بهمن ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

102 (5)

انسان را می گویم !

بهمن ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

102 (3)

چقدر می خوابی !؟

بهمن ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

102 (2)

شمشیرت را از رو ببند

بهمن ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

102 (1)

سر تا پایم را خیس کن !

بهمن ۲ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

101 (5)

عشق قاتل بی رحمی ست !

بهمن ۲ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

101 (4)

چه سرنوشت دردناکی !

بهمن ۲ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

101 (3)