با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

در شام آخر

فروردین ۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

نوروز آمده است

فروردین ۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

من تو را می فهمم

فروردین ۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

این آغاز تکامل است

فروردین ۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

به کاهدان نمی زنند !

فروردین ۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

تصمیم کبری

فروردین ۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

با چشم دل نگاه کن

اسفند ۳۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

مرا سخت در آغوش بگیر

اسفند ۳۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

مرا ببوس

اسفند ۳۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

ما نفهمیدیم که نفهمیدیم !

اسفند ۳۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)