با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

می خواهم با سکوت بگویم

مهر ۷م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

641

به تو رسیده ام

مهر ۷م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

645

مبدا تاریخ

مهر ۷م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

644

چه کسی با ما هست !؟

مهر ۷م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در ترانه - (بدون دیدگاه)

647

من تمام جهان !!

مهر ۷م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

637 (2)

تو را می خواهم اگر می خواهم

مهر ۷م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

637 (1)

جار بزن

مهر ۴م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

633

احیا می شوم

مهر ۴م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

634

شمشیر را از رو بسته ای

مهر ۴م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

636

به مرگ بکش !

مهر ۴م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

631