با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

مانند زن ها !

مهر ۲۵ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

48 (2)

گرگ ها … !؟

مهر ۲۵ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

48 (1)

ترس هایت را !؟

مهر ۲۵ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

47 (3)

متبرک می شوم

مهر ۲۵ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

47 (2)

آسمان خانه ی ما ابری ست !

مهر ۲۵ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

47 (1)

و عدالت قربانی گردید

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

46 (5)

آه و افسوس

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

46 (6)

افسوس که بیداری !!

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

46 (3)

بجنگ حتی اگر شکست بخوری

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

46 (2)

و عدالت قربانی گردید

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

46 (4)