با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

ایران و مصدق !!

مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

997

با یاد دکتر محمد مصدق و ۲۸ مرداد

مرداد ۲۸ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

996

ننویسندگی

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در ننویسندگی - (بدون دیدگاه)

995 (7)

ننویسندگی

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در ننویسندگی - (بدون دیدگاه)

995 (6)

ننویسندگی

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در ننویسندگی - (بدون دیدگاه)

995 (5)

خر شدیم

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

995 (4)

تا بالا بیاورم

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

995 (3)

مفهوم تازه ای برای دریا

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

995 (2)

گرگ ها اگر زوزه نمی کشیدند

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

995 (1)

در کنار تو هستم

مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

994 (8)