با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

در پس و پیش ” برجام “

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

944 (8)

در پس و پیش ” برجام “

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

944 (7)

در پس و پیش ” برجام “

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

944 (6)

در پس و پیش ” برجام “

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

944 (5)

در پس و پیش ” برجام “

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

944 (4)

در پس و پیش ” برجام “

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

944 (3)

در پس و پیش ” برجام “

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

944 (2)

در پس و پیش ” برجام “

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

944 (1)

روزی هزار بار مردن !!

اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

943 (5)

بگذار با هم میوه ی ممنوع را بچینیم

اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

943 (4)