با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

دریا باش

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

969

عشق را …

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

967 (15)

این سکوت

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

967 (14)

کاش می توانستیم

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

967 (12)

درد می کند ایمان من

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

967 (11)

چه فکر می کردم و چه شد !؟

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

967 (10)

آن چه یافت نمی شد !!

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

967 (9)

چه فریب دردآلودی !؟

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

967 (8)

اعتماد چیز خوبی نیست !

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

967 (7)

دنیا مرا ببین

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

967 (6)