با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

هر وقت به تو فکر می کنم

آذر ۲م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

125

من دزد نیستم !

آذر ۲م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)
من دزد نیستم
اما
چشم های تو آن چنان زیباست
که مرا وادار می کند
دزدکی نگاه شان کنممن دزد نیستم
اما
قلب تو آن چنان مهربان است
که می خواهم
آن را بدزدم !!
اکبر درویش . ۲۷ آبان ماه سال ۱۳۹۳123

بی رحمانه

آذر ۲م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)
بی رحمانه
به قتل عام من برخاسته اند
کسانی که
در یک دست شان
گلی ست
و در دست دیگرشان
حنجری
که در پشت نهان کرده اند

اکبر درویش . ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۳

116

تا کسی نفهمد !!

آذر ۲م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

121

آبستن شده ام !!

آذر ۲م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

119

واژه ی چشم هایت …

آذر ۲م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

120

” د ” مانند ” دزد “

آبان ۳۰م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)
صدای در آمد
گفتیم پدر
در پشت در است
با چشم های خواب آلود
در را باز کردیم
دستی به چشمان مان کشیدیم
اما دیدیم
دزد آمده است
خود را به شکل پدر درآورده بود
چه عاشقانه
خود را در آغوش پدر انداختیم
نه
خود را در آغوش دزد انداختیم
دزد ,
همه ی دار و ندار ما را برد
و کتک مفصلی هم خوردیم
و حالا ,
پدر …
نه …
دزد خانه ی ما را هم گرفته است
و ما آواره
و ما دربدر
و ما دلتنگ ….

” د ”
از روی این درس امشب سه بار بنویسید

اکبر درویش . ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۳

118

برقرار باد

آبان ۳۰م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر | کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

100

آگاه که نباشیم …

آبان ۳۰م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر | کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

108

همگویی با ” فروغ “

آبان ۳۰م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

دیدی
چگونه
به آن کسی که
می رفت
آن سان
صبور
سنگین
سرگردان
فرمان ایست
داده شد
و به مرد
گفتند
که او ,
زنده نیست
که او ,
هیچگاه
زنده نبوده است !

اکبر درویش . ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۳

دورم
اما
آن چنان به تو نزدیکم
که انگار
در این فصول طاعونی
کنار هم نشسته ایم
نگاه در نگاه هم
با هم می خوانیم :
” ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ”

اکبر درویش . ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۳

هم گویی با جاودانه ” فروغ فرخ زاد ”

109