با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

دردهای انسانی

تیر ۱۲م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

420

دردهای انسانی

تیر ۱۲م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

419

دردهای انسانی

تیر ۱۲م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

421

دردهای انسانی

تیر ۱۲م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

418

دردهای انسانی

تیر ۱۲م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

422

بودن یا نبودن !؟

تیر ۱۲م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

423

وقتی که در کنار من قدم بر می داری

تیر ۱۱م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

409

در حال فرو ریختن

تیر ۱۱م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

406

چقدر نفرت دارم از …

تیر ۱۱م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

399

هیروشیمیایی ام

تیر ۱۱م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

400