با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

دلقک

مرداد ۱۰م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر | کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

537 (6)

صدا کن مرا

مرداد ۱۰م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

538

تا ما شدن

مرداد ۱۰م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

537 (3)

می خواهد ببارد اما …

مرداد ۱۰م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

ef2

برادرم عیسی

مرداد ۱۰م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

531

اما تو می توانی

مرداد ۱۰م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

536

آیا فرا نرسیده است !؟

مرداد ۹م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

529

گورکن ها منتظرند

مرداد ۹م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

528

باری به هر جهت

مرداد ۹م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

526

کجا تو را گم کردم !؟

مرداد ۹م, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

527