با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

مطمئن باش

مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

این شعرها …

مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

بی تو به هیچ رسیده ام

مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

این تضاد !!

مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

حکایت این روزهای من !

مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

راهی جاده های ارتداد

مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

اما هنوز ایستاده ام

مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

این تضاد !!

مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

دست های من هنوز

مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در کوتاه گویی - (بدون دیدگاه)

با تو به درد رسیده ام

مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)