با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

کاش همیشه کنار من بودی

تیر ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (10)

عدالت را جستجو کنیم !

تیر ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (9)

پدر من خداست !!

تیر ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (8)

بغلم کن

تیر ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (7)

یک گلوله می خواهم

تیر ۳ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (6)

دلم می خواهد معتاد بمانم !!

تیر ۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (5)

ثواب می بری

خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (4)

گشوده می شود

خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (3)

آغوش تو را …

خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (2)

به هراس افتادند

خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۵ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

980 (1)