با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.
Header

آفتاب پرست

مهر ۲۷م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

51

تو مرا نشنیدی

مهر ۲۷م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)
از دست نوشته های :
” در سایه ی ارتداد ”

من
بارها
بارها
بارها
تو را صدا زدم
و تو
بارها
بارها
بارها
مرا نشنیدی
از چه می گویی :
” بخوانید مرا
تا اجابت کنم
شما را ” !؟

اکبر درویش . ۲۹ تیر ماه سال ۱۳۹۳

50

هنوز هم می ترسم

مهر ۲۷م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

48

آفتاب پرست

مهر ۲۷م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

46

ابر هم نیستم

مهر ۲۷م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

45

من و خدا

مهر ۲۷م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

44

ناتمام مانده ام

مهر ۲۵م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)
آغوش من
خالی ست
نا تمام مانده ام …

آغوش من
خالی ست
تو را می خواهد …

ای نیمه ی همیشه ی بی من
به من برس
مرا پر کن
مرا تمام کن
که بی تو
در پیله ی نا تمامی
چه روزهای دشواری را
نماز می گذارم

آغوش من
خالی ست
سخت در آغوش بگیر
مرا
تا کامل شوم .

اکبر درویش . بهمن ماه سال ۱۳۸۵

17

حافظه ام زخمی ست

مهر ۲۵م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

42

حرامی !!

مهر ۲۵م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)
دو روایت از یک حکایت :

یکم :

بند من
به حرام باز نشد
تو
مرا
” حرام ” کردی !

دویم :

بند من
به حرام باز نشد
در حریمت
” حرامی ” ام کردی !

اکبر درویش . امرداد ماه سال ۱۳۹۳

41

مست شده ام

مهر ۲۵م, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست akbardarvish در شعر - (بدون دیدگاه)

تلو تلو می خورم
مست شده ام
چشمان تو
از هر شرابی
گیراتر است …

اکبر درویش . ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۸۹

40