آدمی , اگر غم داشته باشد

956782203

آدمی ,
اگر غم داشته باشد
وخم ,
در زیر کوه درد
چگونه می تواند برنیاشوبد و فریاد نزند !؟

آدمی ,
اگر به حصار کشیده شود
و خاموش ,
با دهان بندی به وسعت دنیا
چگونه می تواند آرام باشد و عصیان نکند !؟

آدمی را ,
باید
باژگون کردن این زشت پلید
و ساختن آنچه باید باشد
و … نیست !!

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.