قسمت هایی از نامه ی من به یونسکو :

قسمت هایی از نامه ی من به یونسکو : من همیشه به خانواده ها این مسائل را یادآوری می کنم ولی می دانم که آن ها چون دوست ندارند آن را فراموش می کنند . *-*-*-*-*-* بچه های مان را دوست بداریم . به بچه های مان فرصت اشتباه بدهیم . بچه های مان را با تمام اشتباهات شان دوست بداریم . بچه های مان را نه به خاطر خودمان بلکه به خاطر خودشان دوست بداریم . به عقاید آن ها , به خواسته های آن ها , و به نظرات آن ها احترام بگذاریم . آن ها را سرزنش نکنیم و به آن ها اجازه بدهیم تا راحت بتوانند مشکلات… Read More

Continue Reading