ماه و چاه / روایت سوم

ماه و چاه روایت سوم : از ماه تا چاه فاصله ای نبود … گرم دیدار بودیم نقش یار را در ماه دریغا , نمی دانستیم که دیدار می کنیم روزهای مان را در اسارت چاه باشد که بعد از این , نگاه مان به راه باشد نه چشمان مان به ماه !! اکبر درویش . بهار سال ۱۳۸۸

Continue Reading

از درون خالی

توضیح واضحات : من قصد بی احترامی به خانم ها را نداشته ام . از نظر من زن و مرد هر دو از یک حقوق برابرند و اصلا مرد و زن بودن مهم نیست بلکه انسان بودن مهم است . متاسفانه امروز نسل نوجوان ما چه دختر و چه پسر بخاطر شرایط و مشکلات از درونشان فاصله گرفته اند و بجای این که بخواهند با ارزش های مثبت دیده شوند تنها به دیده شدن ظاهر خود بسنده میکنند . ارزش ها مسخ شده و ما روز به روز از خود واقعی مان بیشتر دور میشویم و همین باعث میشود که جامعه به سوی انحطاط و سقوط پیش برود .

Continue Reading

رویا

می دونم همچو رویایی همیشه دور و نایابی تو اون ماهی که حتی شب به خواب من نمی تابی تنم از خواستنت پر شد از احساس تو رو داشتن توی آغوش تو بودن نوازش کردن و خواستن به روی شیشه ی قلبت بیا اسم منو ها کن برای داشتن من تو کمی آغوشتو وا کن بذار من توی آغوشت بسوزم از تب دیدار مرا لمس کن مرا حس کن بخون تو قصه ی ایثار لب پر گفتنی هامو بیا با بوسه ای وا کن مرا با همه ی احساس توی آغوش خود جا کن تو رو داشتن میگن خوابه چشام پس کی تو می خوابی بذار پلکاتو روی هم لالا… Read More

Continue Reading