من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.

Monthly Archives: آذر ۱۳۹۲

کوتاه گویی های عاشقانه

کوتاه گویی های عاشقانه

۱_
می آیی
درخت ها
شکوفه می دهند
بهار می شود .

۲_
مهربان
صدای تو
آواز جاری آب هاست .

۳_
عطر نفس هایت
بهار را
جار می زند …

۴_
باز کن
چشمانت را
زندگی آغاز می شود .

۵_
نگاه تو
سرخ می کند
گونه ی رنگین کمان ها را
از شرم !

۶_
کلامی بگو
تا واژه ها
شعر شوند .

۷_
دستانت
اعتماد را
اعتبار می بخشد .

۸_
زیبا می بینم
زندگی را
در کنار تو …

۹_
آغوش تو
سنگر امنیت من
رویاها را
زیباتر کن !

۱۰_
چشم های تو
زیباترین شعرهای عاشقانه را
شاعر می شود .

۱۱_
برقرار باد
قلبی که
از عشق می طپد .

۱۲_
گوش می کنم
صدای قلب تو را
این زیباترین ترانه را …

اکبر درویش . پاییز سال ۱۳۹۲

569