کوتاه گویی های عاشقانه

کوتاه گویی های عاشقانه ۱_ می آیی درخت ها شکوفه می دهند بهار می شود . ۲_ مهربان صدای تو آواز جاری آب هاست . ۳_ عطر نفس هایت بهار را جار می زند … ۴_ باز کن چشمانت را زندگی آغاز می شود . ۵_ نگاه تو سرخ می کند گونه ی رنگین کمان ها را از شرم ! ۶_ کلامی بگو تا واژه ها شعر شوند . ۷_ دستانت اعتماد را اعتبار می بخشد . ۸_ زیبا می بینم زندگی را در کنار تو … ۹_ آغوش تو سنگر امنیت من رویاها را زیباتر کن ! ۱۰_ چشم های تو زیباترین شعرهای عاشقانه را شاعر می شود .… Read More

Continue Reading