من هنوز هم با شعر سکوت می کنم.

Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۳

قلب تو بیت المقدس من

اول :

قلب تو
بیت المقدس من
صیهونیست !! شده ام
می خواهم آن را
اشغال کنم !

دوم :

قلب تو
بیت المقدس من
می خواهم
به خانه
بازگردم !

سوم :

قلب تو
بیت المقدس من
آوارگی من
آیا
پایانی خواهد داشت !؟

چهارم :

آن
یهودی سرگردان هستم
که می خواهم
بیت المقدس خود را
در قلب تو پیدا کنم !

پنجم :

قلب تو
بیت المقدس من
درهایش را
به روی من باز کن
می خواهم نماز بگذارم !

از مجموعه ی بداهه های عاشقانه
اکبر درویش . زمستان ۱۳۹۳

020