قلب تو بیت المقدس من

اول : قلب تو بیت المقدس من صیهونیست !! شده ام می خواهم آن را اشغال کنم ! دوم : قلب تو بیت المقدس من می خواهم به خانه بازگردم ! سوم : قلب تو بیت المقدس من آوارگی من آیا پایانی خواهد داشت !؟ چهارم : آن یهودی سرگردان هستم که می خواهم بیت المقدس خود را در قلب تو پیدا کنم ! پنجم : قلب تو بیت المقدس من درهایش را به روی من باز کن می خواهم نماز بگذارم ! از مجموعه ی بداهه های عاشقانه اکبر درویش . زمستان ۱۳۹۳

Continue Reading