مثلا ننویسندگی

وقتی ماه خرداد فرا می رسد و پنجم خرداد سالروز تولدم , … می مانم که چه بنویسم و چه بگویم . آیا باید از روزهای سخت و عذاب آور زندگی بنویسم و از دردهایی که در سینه ام جمع شده اند و هر لحظه گلویم را می فشارند و می خواهند خفه ام کنند و از رنج های خودم و مردمی که همراهشان رنج می برم و از آرزوهایی که سراب مانده اند و انگار هیچگاه نمی خواهند برآورده شوند و به سرانجام برستد ؟! آیا باز هم از ظلم و ستم و نبود عدالت در این جهان هستی گلایه کنم ؟ آیا باز هم از معبود و معشوق… Read More

Continue Reading

بت شکن های بت ساز

روایت اول : فرعون را برانداختیم آن گاه گوساله ی سامری را ساختیم !! روایت دوم : هورااااااااااااااا ما بت شکنان چه بت سازان ماهری شدیم ! روایت سوم : بت های تازه را کسانی ساختند که داعیه ی بت شکنی داشتند ! روایت چهارم : و ما بت کسی را ساختیم که فریاد بت شکنی سر داده بود ! اکبر درویش . اردی بهشت سال ۱۳۹۴

Continue Reading